Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Roční zúčtování mezd za rok 2015, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od 1. ledna 2016

Kód semináře

S03/16

Datum:                                                    Termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

7. 1. 2016 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miluše Procházková, specialistka na daň z příjmů ze závislé činnosti

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah: 

 1. Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění
  • Kdy je zaměstnanec/poplatník oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování
  • kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani
  • Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti 
  • Dodatečný podpis prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování
  • Zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do „ročního zúčtování“
  • Provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
 2. Výpočet ročního zúčtování:
  • Výpočet základu daně
  • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně
  • Odečet hodnoty bezúplatného plnění, nové podmínky pro uplatnění hodnoty odběru krve nebo jejich složek
  • Odečet úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, vymezení bytových potřeb
  • Odečet příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, pojistného na soukromé životní pojištění
  • Odečet příspěvků zaplacených členem odborové organizace, odečet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
  • Výpočet daně
  • Snížení daně o slevy na dani, slevu základní, na invaliditu, u držitele průkazu ZTP/P, na studenta
  • Podmínky pro uplatnění slevy na manželku/manžela, registrovaného partnera
  • Podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte
  • Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu ročního zúčtování
  • Daňové zvýhodnění formou slevy na dani, formou ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu
 3. Povinnosti plátce daně: 
  • Lhůta pro výpočet ročního zúčtování
  • Vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu
  • Vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce
  • Opravy chybně vypočtených záloh a daně
  • Povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou
 4. Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1.2016: 
  • Změna podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte
  • Změna výše daňového zvýhodnění
  • Informace o dalších připravovaných změnách, aktuálních k datu konání semináře
 5. Dotazy, diskuse

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.