Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

S36/11

Cestovní náhrady včetně související daňové a účetní problematiky + výhled na r. 2012 (v souvislosti s novelou zákoníku práce) - NOVINKA

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

1. 11. 2011 (út)

Čas:

9:00-13:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Cílem semináře je komplexní rozbor možností poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2011 včetně účtování a daňového posuzování. Výklad bude zaměřen na:

Obsah:

  1. Obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce), zásady, které je nutno před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů.
  2. Poskytování náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o dani z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele).
  3. Jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (změna sazeb, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě přerušení pracovní cesty nebo při návštěvě rodinného příslušníka).
  4. Stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (změněné sazby, aplikace kurzů včetně souvisejícího účtování, krácení stravného, postup při zajištění bezplatného stravování, kapesné).
  5. Další možnosti cestovních náhrad (za ubytování, vedlejší výdaje, při přemístění či přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí).
  6. Speciální postupy při poskytování cestovních náhrad (pracovní cesta do místa bydliště zaměstnance, přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné).
  7. Související daňová problematika (cestovní náhrady x silniční daň).
  8. Aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby.
  9. Změny v cestovních náhradách - výhled na rok 2012 (v souvislosti s novelou zákoníku práce).
  10. Dotazy.

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu (vč. řešených příkladů) a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 780,- včetně DPH.