Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: S39/11

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled (vymezení, oceňování, pořizování, odepisování a vyřazování - včetně problémových a specifických otázek)

 

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

15. 11. 2011 (út)

Čas:

15:30 -19:45 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o.

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno - ODPOLEDNE

Obsah:

 1. Vymezení dlouhodobého majetku a drobného majetku z účetního a daňového hlediska (upozornění na rozdíly).
 2. Ocenění DLM v účetnictví a dle zákona o daních z příjmů (rozdíly).
 3. Účetní a daňové odpisy - odepisovaný a neodepisovaný majetek, kdo může odepisovat majetek, zatřídění majetku do odpisových skupin, způsoby odepisování a jejich výhody a nevýhody, postup při odepisování, odpisový plán, odepisování souborů majetku, přerušení odepisování, pokračování v započatém odepisování, odepisování ve specifických případech atd.
 4. Opravy a technické zhodnocení vlastního dlouhodobého hmotného majetku (rozdíly, vybrané účetní a daňové problémy vč. problematiky DPH). (Pozn.: opravy a TZH pronajatého DLM zařazeny do obsahu semináře v následujícím dnu dopoledne.)
 5. Odepisování DLM po technickém zhodnocení.
 6. Odepisování, opravy a TZH nehmotného majetku.
 7. Technické zhodnocení zcela odepsaného majetku a neodepisovaného majetku.
 8. Rezervy na opravy DLM.
 9. Pořizování DLM a uvedení do používání - přehled způsobů pořizování a vybrané účetní a daňové problémy - například pořízení ve vlastní režii, vkladem, s využitím dotací, přijetím daru apod. (Pozn.: leasing, nákup na úvěr atd. zařazen do obsahu semináře v následujícím dnu dopoledne.)
 10. Vyřazování DLM - přehled způsobů vyřazování a vybrané účetní a daňové problémy.
 11. NOVINKY dle stavu legislativy.
 12. Dotazy, diskuse.

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru. DOPORUČUJEME též účast na semináři S40/11, který volně navazuje na seminář S39/11 a vhodně jej doplňuje.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní přepisy a zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 780,- včetně DPH.