Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Cizí měny, kurzové rozdíly - účetní a daňový pohled, zahraniční cestovní náhrady 2020/2021

Kód semináře:              

S37/20                             POZOR - SEMINÁŘ ZRUŠEN!

Datum:                                 Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

19. 11. 2020 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o., www.adar.cz 

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno


Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah:

 • Cizí měny z hlediska českých předpisů.
 • Kurzové rozdíly – princip, způsoby zaúčtování.
 • Zálohy a částečné platby v cizích měnách.
 • Cizí měny a daňové doklady DPH.
 • Opravné položky k pohledávkám v cizích měnách.
 • Platby pohledávek a závazků v jiné než sjednané měně.
 • Zápočty, prodeje a odpisy pohledávek v cizích měnách.
 • Cizí měny na cestovních příkazech.
 • Poskytování záloh na pracovní cesty do zahraničí v hotovosti, šekem, platební kartou.
 • Vyúčtování zahraničních pracovních cest ve vazbě na zákoník práce, zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník a zákon o účetnictví.
 • Zaúčtování zahraniční pracovní cesty u zaměstnance, společníků a OSVČ.
 • Změny pro rok 2021.
 • Dotazy, diskuse.


Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Přihlášení účastníci obdrží odkazy na materiály, které doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy, zákon o DzP a zákoník práce.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.