Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Daň z příjmů právnických osob - aktuální problémy a změny 2020/2021

Kód semináře

S46/20

Datum:                               Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

17. 12. 2020 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Eva Nedorostková, Generální finanční ředitelství Brno

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah:

 1. Aktuální změny pro poplatníky DPPO, které přinesly schválené novely ZDP platné pro rok 2020 a 2021, a to zejména:
  • Změny v souvislosti s implementací směrnice ATAD do ZDP – konkrétně výpůjční výdaje a přemístění majetku bez změny vlastnictví.
  • Změny v oblasti daňové ztráty.
  • Změny v oblasti daňových výdajů.
  • Oznamovací povinnosti, případně další přijaté změny.
 1. Nejnovější judikatura NSS z pohledu DPPO.
 2. Vybrané přijaté závěry k řešeným příspěvkům na KV KDP.
 3. Aktuálně řešené dotazy směřující do oblasti DPPO v souvislosti s opatřeními přijatými k zamezení šíření koronaviru. 
 4. Dotazy, diskuse.


Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Přihlášení účastníci obdrží odkazy na materiály, které doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.