Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Daňová evidence - uzavření za rok 2020, příprava daňového přiznání FO, novinky 2021


Kód semináře:                   SEMINÁŘ PŘELOŽEN NA 21. LEDNA 2021 - S07/21 

S45/20

Datum:                               Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

15. 12. 2020 (út) 

Čas:

9:00 - 14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů České republiky 

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obsah:

  1. V průběhu tohoto semináře se budeme zabývat problematikou uzavření daňové evidence (§ 7b zákona o daních z příjmů) vedené za účelem zjištění daňového zisku či daňové ztráty z podnikání fyzických osob (dílčí základ daně dle § 7 ze samostatné činnosti) ve vazbě na sestavení přílohy č. 1 daňového přiznání fyzických osob
  2. U jednotlivých druhů příjmů a výdajů probereme též dopady legislativních změn, které byly vyvolány pandemií COVID – 19 do daňové evidence podnikatelských subjektů
  3. Novinky pro rok 2021 týkající se příjmů ze samostatné činnosti fyzických osob budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku
  4. Dotazy, diskusePozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Přihlášení účastníci obdrží odkazy na materiály, které doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.


 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.