Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Daňové a účetní novinky 2021 + cestovní náhrady

Kód semináře:

S40/20

Datum:                        Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde, zde, zde, zde a zde.

1. 12. 2020 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah: 

Cílem semináře je seznámení účastníků s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2021. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2020, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících a změny v cestovních náhradách pro rok 2021. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
 

  • Změny v daních z příjmů (řešení tzv. hybridních nesouladů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, zdanění vyšších výher z hazardních her a účtenkové loterie, rezervy v pojišťovnictví od roku 2020, zpětné uplatnění daňové ztráty vč. speciálního postupu pro rok 2020, mezinárodní smlouva a související úpravy, připravovaný stravenkový paušál a další).
  • Změny v zákoně o DPH (změny sazeb DPH/přeřazení některých služeb a zboží do 10 % sazby DPH, DPH u nájmu od roku 2021, plnění v řetězci s jedinou přepravou, přemístění zboží a režim skladu, změna u zvláštního režimu pro poskytování cestovní služby, záloha na nadměrný odpočet a další).
  • Změny dalších daňových zákonů, např. daňového řádu (zcela zásadní novela účinná od roku 2021), zákona o evidenci tržeb (rozšíření povinnosti evidovat tržby vč. podmínek a termínů účinnosti, evidování tržeb v novém zvláštním režimu), zákona o spotřebních daních (úpravy nejen v souvislosti s epidemií koronaviru), snížení silniční daně u vybraných nákladních vozidel, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (vč. souvisejících postupů) a další.
  • Změny v účetních předpisech (v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech, v návaznosti na vývoj legislativy).
  • Sazby cestovních náhrad pro rok 2021.
  • Další změny v návaznosti na legislativní proces.
  • Dotazy a diskuse

 

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy ve srovnání s dřívějšími.

Účastníci obdrží odbrží odkazy na podkladové materiály, kterré doporučujeme si vytisknout a mít k dispopzici. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice. 

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.

Přihlášení účastníci obdrží odkazy na materiály, které doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o daních z příjmů, DPH a případně další předpisy dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.