Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: DPH - praktické zkušenosti + změny v DPH 2020/2021

Kód semináře

S32/20

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde.

8. 10. 2020 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah: 

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami v DPH a praktickými zkušenostmi se změnami v DPH.

1. Seminář bude zaměřen na změny v roce 2020, z nichž některé byly zdrženy situací kolem koronaviru.


Do zákona o DPH by měla být implementovaná směrnice, kterou se zavádí tzv. qiuck fixes, tedy prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy. Podle návrhu mají být v zákoně o DPH určena pravidla pro přiřazení dopravy mezi jednotlivé články dodavatelsko-odběratelského řetězce. Speciální úprava bude doplněna do § 18, pokud jde o tzv. konsignační sklad. Nově definovány jsou podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu.

V květnu 2020 došlo k přesunu některých služeb a pitné vody do zdanění sazbou 10 %. Další změny přinesl protikrizový daňový balíček - snížení daně z přidané hodnoty v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení z 15 % na 10 %.

2. Seminář se bude dále věnovat praktickým zkušenostem se změnami DPH od dubna 2019, z nichž některé měly posunutou účinnost na leden 2020, příp. 2021.

Dozvíte se, co v oblasti DPH přinese novela Daňového řádu, jejíž účinnost se předpokládá do ledna 2021.
V roce 2021 by mělo dojít také ke změnám v zásilkovém prodeji zboží, budou nastaveny nové povinnosti internetových platforem v oblasti DPH a dojde ke zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty ze třetích zemí.

3. Dotazy
 

Pozn.:

Přihlášení účastníci obdrží odkaz na bohatý pracovní materiál připravený lektorkou Ing. Ivanou Langerovou, který doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DPH.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.