Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Mzdové aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti 2020/21, změny v zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021

Kód semináře:

S31/20

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde

6. 10. 2020 (út)       

Čas:

9:00-14:00 h          

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah: 

Seminář je určen pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2020 a seznámit se s návrhem změn v dalším roce.

 • Změny ve mzdové oblasti
  • Průměrný výdělek a jeho minimální výše - účinnost od 30. 7. 2020
  • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
  • Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
 • Změny v zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 
  • Zápočtový list u DPP, sdílené pracovní místo, dovolená v hodinách a její určení
  • Převod zůstatku dovolené z roku 2020 do roku 2021
  • Podmínky nároku na roční výměru dovolené a její část
  • Krácení dovolené (započtení neodpracované doby z důvodu DPN a pracovního volna bez náhrady příjmů, rodičovské dovolené)
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Nové redukční hranice pro rok 2021
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2021, další parametrické údaje
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění  
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v roce 2020 a od 1. 1. 2021
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy 
  • Změny ve srážkách ze mzdy dle zákona č. 191/2020   
  • Nezabavitelná částka v roce 2021   
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Daňový bonus je vždy příjmem dlužníka - od 24. 4. 2020
  • Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky -§ 312 OSŘ a přeplatek z ročního zúčtování daně
 • Další změny k datu konání semináře
 • Dotazy a diskuse

 

     Přihlášení účastníci obdrží odkazy na materiály, které doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.