Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Novela zákona o korporacích - změny a novinky pro společníky a jednatele s.r.o. - 2020/2021

Kód semináře:                    

S42/20      S17/21.

Datum:                                 Aktuální seminář/webinář k novele zákona o kooperacích zde.

7. 12. 2020 (po)                            Datum: 27. 4. 2021 - kód semináře  S17/21.

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Hlaváč, daňový poradce a auditor.

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21 - v případě konání prezenčního semináře.

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah - dne 27. 4. 2021 - je aktualizván - viz S17/21

----------------------------------------------------------------------------------------------
Určeno společníkům s.r.o., jednatelům, a dále účetním a daňovým poradcům, kteří řeší problematiku s.r.o.

 • Společenská smlouva a zákon o korporátních společnostech.
 • Rozdělování zisku v roce 2020 a v roce 2021.
 • Rezervní fond.
 • Sídlo společnosti z hlediska ZOK a hlediska Finanční správy.
 • Povinnosti a zodpovědnosti společníka.
 • Činnost a zodpovědnost jednatele společnosti.
 • Rizika nevyhlášení úpadku.
 • Jednatelská smlouva.
 • Odměny a cestovní náhrady jednatele.
 • Daňové důsledky odměn a benefity jednatele.
 • Práce jednatele a společníka na jiné smlouvy.
 • Coronavirové benefity pro s.r.o. – zohlednění v účetnictvích, daní, možné kontroly.
 • Diskuze, odpovědi na dotazy.Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Přihlášení účastníci obdrží odkazy na materiály, které doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy, zákon o DzP a zákoník práce.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.