Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Silniční daň - výklad, příklady, daňové přiznání 2020. Automobil v podnikání. Změny v cestovném 2021.

Kód semináře:

S02/21

Datum:                         Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

6. 1. 2021 (stř)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o., www.adar.cz

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno


Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah: 

 • Silniční daň
  • Osoby povinné přiznat a zaplatit daň 
  • Vozidla, za která je povinnost odvést daň
  • Základ daně pro osobní a nákladní automobily
  • Sazby daní
  • Platba zaměstnavatele za pracovní cesty zaměstnanců
  • Slevy na dani a osvobození
  • Sestavení přiznání k silniční dani

 • Cestovní náhrady
  • Předpisy vztahující se k cestovním náhradám, jejich účtování a zdanění
  • Složky cestovních náhrad
  • Změny sazeb pro rok 2021
  • Výpočet tuzemského i zahraničního stravného a kapesného
  • Náhrady za použití vlastního vozidla
  • Posuzování dalších výdajů v souvislosti s pracovními cestami
  • Zahájení a ukončení pracovní cesty
  • Cestovní náhrady při cestách z domova na pracoviště
  • Poskytování záloh na pracovní cesty v hotovosti, platební kartou
  • Problematika směny dalších měn u zahraničních služebních cest
  • Použití kursů měn při zaúčtování cestovních náhrad
  • Pracovní cesty statutárních a dalších orgánů neziskových organizací
  • Daňová uznatelnost a dodaňování nadlimitních cestovních náhrad
  • Cestovní náhrady a možnost uplatnění DPH
  • Pracovní cesty jednatelů, společníků, statutárních orgánů a dalších osob, které nejsou v zaměstnaneckém poměru 
  • Pracovní cesty OSVČ
  • Stručný přehled odchylek pro neziskový sektor
  • Dotazy, diskuse 


Pozn.:

Výklad s použitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o silniční dani a zákon o daních z příjmů s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.