Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Účetní závěrka a uzávěrka, dopad na přiznání k dani z příjmů PO za rok 2020

Kód semináře:

S39/20

Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

26. 11. 2020 (čt) 

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah: 

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2020 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2020. Zákon o daních z příjmů prochází různými úpravami, řada z nich se promítá i do daňového přiznání.

 

Cílem tohoto semináře je proto vedle standardních operací v přiznání PO upozornit na změny pro rok 2021.

 

Celý výklad bude úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.

 

Např.

  • Bezúplatné příjmy

  • Změny v daňových nákladech

  • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim

  • Změny v osvobození u právnických osob

  • Odměny statutárních orgánů, souběh funkcí

  • Hmotný majetek – stavby, nové pojmy, nová úprava

  • Odčitatelné položky od základu daněPřihlášení účastníci obdrží odkazy na materiály, které doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici. 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP a účetní předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.