Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář- změna na WEBINÁŘ - W39/20: Účetní závěrka a uzávěrka, dopad na přiznání k dani z příjmů PO za rok 2020

Kód semináře:                WEBINÁŘ W39/20 (původně seminář S39/20)

 

Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

26. 11. 2020 (čt) 

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)


Informace pro zájemce o webinář W39/20 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S39/20):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Závazná přihláška.

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah: 

Předmětem tohoto webináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2020 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2020. Zákon o daních z příjmů prochází různými úpravami, řada z nich se promítá i do daňového přiznání.


Cílem
 tohoto webináře je vedle standardních operací v přiznání PO 2020 upozornit na změny pro rok 2021.  

 

Celý výklad bude úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.

 

Např.

 • Bezúplatné příjmy

 • Změny v daňových nákladech

 • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim

 • Změny v osvobození u právnických osob

 • Odměny statutárních orgánů, souběh funkcí

 • Hmotný majetek – stavby, nové pojmy, nová úprava

 • Odčitatelné položky od základu daně
   

Pozn.:

Při výkladu je využíván materiál zpracovaný lektorem, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).


 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video nahrávka. Doporučujeme zákon o DzP a účetní předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.