Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář - změna na WEBINÁŘ - W43/20: Účetnictví, závěrka a daně neziskových organizací v roce 2020 a novinky pro rok 2021

Kód semináře:                 WEBINÁŘ W43/20 (původně seminář S43/20)

 

Datum:                              Aktuální termíny seminářů účetnictví a daní zde a zde.

8. 12. 2020 (út)       

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)


Informace pro zájemce o webinář W43/20 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S43/20):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Závazná přihláška.

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah webináře: 

Chcete se dozvědět nebo si zopakovat jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2020? Na co si dát pozor při sestavování účetní závěrky za rok 2020? Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2020? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní?

Jaké jsou povinnosti neziskové organizace v evidenci tržeb? Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, dani z příjmů i v návazných oblastech fungování neziskové organizace pro rok 2021? Jaké legislativní změny byly schváleny během nouzového režimu a v dalších měsících v souvislosti s COVID-19?

Program: 

Webinář se bude konkrétně soustřeďovat zejména na:

 • Shrnutí základní právní legislativy a změn s dopadem na ekonomiku a finanční řízení neziskových organizací

 • Změny a praktická aplikace některých obecně – ekonomických předpisů u neziskových organizací – rejstříky, evidence tržeb, veřejná prospěšnost, podnikání

 • Účetnictví nestátních neziskových organizací v roce 2020

  • Významné účetní povinnosti neziskových organizací u nestátních i rozpočtových a příspěvkových organizací dle zákona o účetnictví

  • Vybrané účetní metody nestátních neziskových organizací – dlouhodobý majetek, účtování bezúplatných příjmů – dary, dotace, veřejná sbírka, dědictví,…., přeceňování na reálnou hodnotu, opravy účtování minulých let

  • Účetní závěrka za rok 2020 – výkazy, příloha v účetní závěrce

  • Hlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty

 • Daň z příjmů právnických osob za rok 2020

  • Veřejně prospěšný poplatník

  • Daňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníky

  • Předmět daně – co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek

  • Osvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit

  • Snížení základu daně a podmínka využití získané daňové úspory

  • Zdanění přijatých darů

 • Ostatní daně – silniční, DPH, daň z nemovitostí,... - vybrané poznámky

 • Novinky v účetních a daňových předpisech relevantní pro neziskové organizace platné pro 2020/2021
 • Legislativní změny v oblasti neziskových organizací zavedené či schválené v souvislosti s COVID-19

 

Cílová skupina:


Kurz je určen finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva, a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Základní účetní a kompletní daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.


Pozn.:


Při výkladu je využíván materiál zpracovaný lektorem, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video nahrávka. Doporučujeme zákon o DzP, účetní předpisy a občanský zákoník.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.