Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Účetní závěrka, dopad na přiznání k dani z příjmů PO za rok 2021. SEMINÁŘ - S24/21

Kód semináře

S24/21

Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

30. 11. 2021 (út) 

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

Materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah: 


Obsah bude doplněn.

Pozn.:

Přihlášení účastníci obdrží odkaz na materiál připravený lektorem, který doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

 


 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP a účetní předpisy.

Cena pro předplatitele: 1 předplatitelská vstupenka.