Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Účetní závěrka ve vazbě na daň z příjmů - daňové a účetní problémy + novinky v účetnictví 2020

Kód semináře:  

S47/19

Datum:                               Aktuální účetní semináře najdete zde.

9. 12. 2019 (po) 

Čas:

9:00 - 14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

 

 • Desatero před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout (inventarizace, inventarizační rozdíly, KZ účtování zásob způsobem A a B, časové rozlišení, dohadné položky, odpisy, opravné položky, kursové rozdíly, odložená daň, splatná daň)
 • Na co si dát pozor? Kde se chybuje?
  • Kontrolní vazby v obratové předvaze; nelogické zůstatky na účtech; účty, které nesmí mít zůstatky k rozvahovému dni
  • Podrozvaha u podnikatelů – cenný zdroj informací pro management i uživatele účetní závěrky
  • Přehled situací, kde se v praxi chybuje při sestavení Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát
 • Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, výroční zpráva)
 • Povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejnění účetní závěrky
 • Upozornění na vybrané novinky roku 2019 ve vazbě na účetní závěrku
 • Novinky v účetnictví 2020 – dle stavu legislativy

 

Pozn.:

Posluchači obdrží písemný materiál lektorky.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.