Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Účetnictví a daně neziskových organizací v roce 2015, novinky pro rok 2016

Kód semináře:

S39/15

Datum:                              Další termíny seminářů účetnictví a daní zdezde a zde.

25. 11. 2015 (út)       POZOR - PŘELOŽENO Z 24. 11. NA 25. 11. 2015 (STŘ)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno 

Obsah: 

Fungování neziskových organizací se po rekodifikaci pomalu, ale jistě usazuje. Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 stále vyvolává diskuse, nicméně mnoho záležitostí se již vyjasnilo. Neziskové organizace uvedly do praxe účetní a daňové změny navázané zejména na nový občanský zákoník a v souladu účetními a daňovými předpisy platnými pro rok 2014 sestavily účetní závěrky, vydaly výroční zprávy, připravily a podaly přiznání k dani z příjmů.

 

Cílem semináře je rekapitulace základních účetních postupů používaných aktuálně nestátními neziskovými organizacemi, a to zejména těch, které se liší od postupů používaných v podnikatelském sektoru a rekapitulace daňového režimu veřejně prospěšných poplatníků zejména s ohledem na daň z příjmů, nicméně budou zmíněny i ostatní daně. Seminář zdůrazní změny v účetních a daňových předpisech platné od 1.1.2015 a upozorní na změny schválené či připravované v průběhu roku 2015 s platností od 1.1.2016, popř. později.

 

Seminář se bude konkrétně soustřeďovat zejména na:  

 1. Účetní předpisy pro neziskové organizace v roce 2015:
  • Významné účetní povinnosti neziskových organizací
  • Účtování darů a dotací
  • Účtování specifických transakcí v neziskových organizacích – dražby a aukce, práce s fondy a vlastním jměním apod.
  • Účetní závěrka za rok 2015
  • Hlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty
 2. Daň z příjmů právnických osob za rok 2015:
  • Veřejně prospěšný poplatník
  • Daňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníky
  • Předmět daně – co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek
  • Osvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit
  • Snížení základu daně a podmínka využití získané daňové úspory
  • Zdanění přijatých darů 
 3. Ostatní daně – silniční, DPH, daň z nemovitostí ...
 4. Novinky v účetních a daňových předpisech relevantní pro NNO schválené v průběhu roku 2015 nebo diskutované v návrzích, platné většinou od 1. 1. 2016
 5. Dotazy, diskuse

 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, nový občanský zákoník s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.