Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Účetnictví a daně neziskových organizací v roce 2018 a novinky pro rok 2019

Kód semináře:

S42/18

Datum:                              Další termíny seminářů účetnictví a daní zdezde a zde.

20. 11. 2018 (út)       

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno 

Obsah: 

Chcete se dozvědět nebo si zopakovat jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2018? Na co si dát pozor při sestavování účetní závěrky za rok 2018? Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2018? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní? 

Jaké jsou povinnosti neziskové organizace v evidenci tržeb?

Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, dani z příjmů i v návazných oblastech fungování neziskové organizace pro rok 2019?


Seminář se bude konkrétně soustřeďovat zejména na:

 • Shrnutí základní právní legislativy a změn s dopadem na ekonomiku a finanční řízení neziskových organizací
 • Změny a praktické aplikace některých obecně - ekonomických předpisů u neziskových organizací - rejstříky, evidence tržeb, veřejná prospěšnost, podnikání
 • Účetnictví neziskových organizací v roce 2018
  • Významné účetní povinnosti neziskových organizací u nestátních i rozpočtových a příspěvkových organizací
  • Vybrané účetní metody nestátních neziskových organizací - dlouhodobý majetek, účtování bezúplatných příjmů - dary, dotace, veřejná sbírka, dědictví ..., přeceňování na reálnou hodnotu, opravy účtování minulých let
  • Účetní závěrka za rok 2018
  • Hlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty
 • Daň z příjmů právnických osob za rok 2018
  • Veřejně prospěšný poplatník
  • Daňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníky
  • Předmět daně - co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek
  • Osvobození - jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit
  • Snížení základu daně a podmínka využití získané daňové úspory
  • Zdanění přijatých darů
 •  Ostatní daně - silniční, DPH, daň z nemovitostí, ... - vybrané problémy
 •  Novinky v účetních a daňových předpisech relevantní pro neziskové organizace schválené v průběhu roku  2018 nebo diskutované v návrzích, platné pro rok 2019 

 

Cílová skupina: 

Kurz je určen finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Základní účetní a kompletní daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace 


Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, účetní předpisy a občanský zákoník s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.