Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Účetnictví podnikatelů – vybraná účetní témata ve vazbě na Covid – 19

Kód semináře:  

S28/20

Datum:                               Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

16. 6. 2020 (út) - původní datum 4. 6. 2020

Čas:

9:00 - 14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů České republiky 

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce.

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího.

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ukázku z materiálu lektorky Ing. Jany Pilátové, který bude účastníkům zaslán předem, si můžete přečíst zde: https://www.brzo.cz/aktualni-informace/vybrana-ucetni-temata-ve-vazbe-na-covid-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat zejména zachycení aktuálních daňových a jiných úlev v účetnictví podnikatelů včetně daňového posouzení.

Pozornost bude věnována mimo jiné nejnovějším daňovým úlevám obsaženým v liberačním balíčku III, jehož legislativní proces se blíží ke konci. Jedná se např. o další posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020, nové stanovisko k dani z nabytí nemovitých věcí atd. Hovořit se bude i kompenzačním bonusu pro společníky malých s.r.o.

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroků z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020
  • Podání daňového přiznání k dani z příjmů
  • Platba daně z příjmů za zdaňovací období započaté v roce 2019
 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • Účtování splatné daně a záloh na daň z příjmů
 • Rezerva na daň z příjmů
 • Odložená daň
 • Daň silniční (zálohy a prominutí příslušenství daně spojené s pozdní úhradou těchto záloh, daňová povinnost)
 • Daň z nabytí nemovitých věcí (Jak je to s touto daní? Momentálně platná právní úprava této daně versus aktuální legislativní stav týkající se zrušení této daně a další navazující skutečnosti)
 • Zachycení dotací v účetnictví podnikatelů dle účetních předpisů (např. dotace poskytnuté na krytí mzdových nákladů)
 • Odklad splatnosti sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance (účetní pravidla pro zúčtování se zaměstnanci; peněžní toky versus účetní a daňově uznatelné náklady)
 • Prezentace důležitých informací, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (interpretace Národní účetní rady a její implementace v naší účetní jednotce)
 • Termíny pro schválení účetních závěrek za rok 2019 a zákonné prodloužení lhůty pro konání valných hromad kapitálových obchodních společností a družstev

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál lektorky a dataprojektor.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.