Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Účetnictví, závěrka a daně neziskových organizací v roce 2019 a novinky pro rok 2020

Kód semináře:

S45/19

Datum:                              Aktuální termíny seminářů účetnictví a daní zdezde a zde.

5. 12. 2019 (čt)       

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno 

Obsah: 

Chcete se dozvědět nebo si zopakovat jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2019? Na co si dát pozor při sestavování účetní závěrky za rok 2019? Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2019? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní? Jaké jsou povinnosti neziskové organizace v evidenci tržeb? Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, dani z příjmů i v návazných oblastech fungování neziskové organizace pro rok 2020?

Program

Seminář se bude konkrétně soustřeďovat zejména na:

 • Shrnutí základní právní legislativy a změn s dopadem na ekonomiku a finanční řízení neziskových organizací
 • Změny a praktická aplikace některých obecně – ekonomických předpisů u neziskových organizací – rejstříky, evidence tržeb, veřejná prospěšnost, podnikání
 • Účetnictví nestátních neziskových organizací v roce 2019
 • Významné účetní povinnosti neziskových organizací u nestátních i rozpočtových a příspěvkových organizací dle zákona o účetnictví
 • Vybrané účetní metody nestátních neziskových organizací – dlouhodobý majetek, účtování bezúplatných příjmů – dary, dotace, veřejná sbírka, dědictví,…., přeceňování na reálnou hodnotu, opravy účtování minulých let
 • Účetní závěrka za rok 2019 – výkazy, příloha v účetní závěrce
 • Hlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty
 • Daň z příjmů právnických osob za rok 2019
 • Veřejně prospěšný poplatník
 • Daňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníky
 • Předmět daně – co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek
 • Osvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit
 • Snížení základu daně a podmínka využití získané daňové úspory
 • Zdanění přijatých darů
 • Ostatní daně – silniční, DPH, daň z nemovitostí,... - vybrané poznámky
 • Novinky v účetních a daňových předpisech relevantní pro neziskové organizace schválené v průběhu roku 2019 nebo v návrzích platné pro rok 2020

 

Cílová skupina

Kurz je určen finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva, a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Základní účetní a kompletní daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.


Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, účetní předpisy a občanský zákoník s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.