Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Účetnictví, závěrka a daně neziskových organizací v roce 2021 a novinky pro rok 2022. SEMINÁŘ - S25/21

Kód semináře

S25/21 

Datum:                              Aktuální termíny seminářů účetnictví a daní zde a zde.

8. 12. 2021 (stř)       

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Prosíme účastníky semináře, aby se seznámili s "Podmínkami účasti na vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě od 1. 9. 2021", které najdou ZDE:

 

Materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah:

Chcete se dozvědět nebo si zopakovat jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2021? Na co si dát pozor při sestavování účetní závěrky za rok 2021? Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2021? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní? Jaké další povinnosti ve vazbě na účetnictví a daně má nezisková organizace (např. zveřejňovací). Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví a daních pro rok 2022? Více - viz program níže.


Pro koho je seminář určen

Kurz je určen finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva,  a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Základní účetní a kompletní daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.


Program

Seminář se bude konkrétně soustřeďovat zejména na:

 • Shrnutí základní právní legislativy a změn s dopadem na ekonomiku a finanční řízení neziskových organizací.
 • Změny a praktická aplikace některých obecně – ekonomických předpisů u neziskových organizací – rejstříky, veřejná prospěšnost, podnikání.
 • Účetnictví nestátních neziskových organizací v roce 2021.
 • Významné účetní povinnosti neziskových organizací u nestátních i rozpočtových a příspěvkových organizací dle zákona o účetnictví.
 • Vybrané účetní metody nestátních neziskových organizací – dlouhodobý majetek, účtování bezúplatných příjmů, dary, dotace, veřejná sbírka, dědictví,…., přeceňování na reálnou hodnotu, opravy účtování minulých let.
 • Účetní závěrka za rok 2021 – výkazy, příloha v účetní závěrce.
 • Hlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty.
 • Daň z příjmů právnických osob za rok 2021.
 • Veřejně prospěšný poplatník.
 • Daňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníky.
 • Předmět daně – co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek.
 • Osvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit.
 • Snížení základu daně a podmínka využití získané daňové úspory.
 • Zdanění přijatých darů.
 • Ostatní daně – silniční, DPH, daň z nemovitostí,... - vybrané poznámky.
 • Novinky v účetních a daňových předpisech relevantní pro neziskové organizace platné pro 2021/2022.
 • Dotazy, odpovědi, praktické příklady.

Pozn.:

Přihlášení účastníci obdrží odkaz na materiál připravený lektorem, který doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, účetní předpisy a občanský zákoník.

Cena pro předplatitele: 1 předplatitelská vstupenka.