Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Uplatňování DPH v roce 2019

Kód semináře:

S01/19

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde.

3. 1. 2019 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Seminář bude zaměřen na změny v ČR od ledna 2019 (navrženo je např. vracení DPH z nedobytných pohledávek, nová pravidla pro poukazy, omezení možnosti zdaňování nájmů), zmíněny budou i plánované změny v rámci EU v nejbližších letech, kde má být např. stávající systém osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu nahrazen tak, že dodání zboží bude zdaněno pouze v členském státě určení jeho sazbami, přičemž odvést daň bude povinen zpravidla dodavatel. Pouze v případě, že dodavatel i pořizovatel budou tzv. certifikovanou osobou povinnou k dani, bude uplatňován přenos daňové povinnosti a daň přizná pořizovatel.


Dále se bude seminář zabývat změnami zákona o DPH v roce 2018 v návaznosti na novelu stavebního zákona a zákona o platebním styku a na praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH od července 2017 v návaznosti na informace a výkladová stanoviska GFŘ:

  1. Zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení)
  2. Upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na Nařízení EU
  3. Pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ - sankční povaha zdanění
  4. Nová úprava mank a škod - vyrovnání a úprava uplatněného odpočtu
  5. Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
  6. Ručení za daň
  7. Institut nespolehlivé osoby
  8. Diskuse, dotazy 
     

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DPH s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.