Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Velké změny v zákoně o obchodních korporacích včetně účetního a daňového pohledu. WEBINÁŘ - W17/21 (původně seminář S17/21).

Kód semináře             WEBINÁŘ W17/21 (původně seminář S17/21)


Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

27. 4. 2021 (út)

Čas:

9:00-13:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D., daňový poradce, auditor a soudní znalec

Místo: 

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W17/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S17/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah: 

 • Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021
 • Evidence skutečných majitelů, implementace DAC 6
 • Novinky v účetnictví a daních u s.r.o. 
 • Rozdělování zisku a úhrada ztráty v roce 2021, zálohy na podíl na zisku 
 • Rezervní fond 
 • Režim příplatku ve společnosti s ručením omezeným 
 • Příjmy společníka 
 • Odměňování jednatele a členů dozorčí rady 
 • Rizika nevyhlášení úpadku v roce 2021 
 • Coronavirové benefity pro s.r.o. – zohlednění v účetnictví, daních 
 • Zajímavé aktuální závěry z koordinačních výborů, interpretace NÚR a judikáty 
 • Odpovědi na dotazy

     
Pozn.:
Při výkladu je využíván podkladový materiál, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).
      
   

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme příslušné zákony.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.