Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ - HOME OFFICE napříč mzdovou agendou + Antivirus, karanténa a krizové ošetřovné


VIDEO KURZ V361/20

HOME OFFICE napříč mzdovou agendou + Antivirus, karanténa a krizové ošetřovné 

Tento video kurz připravil lektor Ing. Tomáš Smutný VÝHRADNĚ pro naši vzdělávací agenturu. Rovněž rozsáhlý podkladový materiál zpracoval lektor VÝHRADNĚ pro naše klienty. Materiál je samozřejmě v ceně videa.   

Datum natočení videa:    
13. 11. 2020   

Čas: 
3,5 hodiny

Lektor:
Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou a personální problematiku

Cena videa:   
Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně bohatý (obsahově i metodicky velmi dobře zpracovaný) materiál.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Cíl video kurzu: podrobné vysvětlení různých výhod, pomocí a opatření vydaných v současném období v souvislosti s epidemiologickou situací. Uznávaný a oblíbený lektor Ing. Tomáš Smutný promítá do výkladu vlastní zkušenosti z praxe a často vychází z dotazů klientů BRZO.
 

Obsah video kurzu:

1. HOME OFFICE

 • Právní úprava práce z domova a její limity
 • Náklady a odpovědnost při práci z domova, organizace práce na dálku 
 • Možnosti rozvrhování pracovní doby a způsoby evidence pracovní doby při home office
 • Pracovněprávní dokumentace a její nastavení – vzor dohody o práci v home office,vzor smluví
 • Překážky v práci a jejich specifika při práci z domova 
 • Cestovní náhrady při práci z domova a podmínky jejich poskytování
 • Stravenky a podmínky jejich poskytování při práci z domova
 • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců na úseku BOZP, pracovní úrazy 

2. ANTIVIRUS, KARANTÉNA A KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

 • Program Antivirus ze všech úhlů pohledu, výhled na Kurzarbeit
 • OČR v souvislosti s mimořádným stavem, vliv na důchodové pojistné, nemocenské pojistné a další záležitosti
 • Karanténa a její specifické chování oproti DPN, možnosti výkonu práce v karanténě, přerušení karantény atd.

   

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně bohatý (obsahově i metodicky velmi dobře zpracovaný) materiál.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.