Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V011/21 Uplatňování DPH v roce 2021 (ZÁZNAM Z WEBINÁŘE ZE DNE 5. 1. 2021)

VIDEO KURZ V011/21
Uplatňování DPH v roce 2021  


Datum záznamu:                               Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.
5. 1. 2021 (út)

Čas:
cca 5 hodin

Lektor:
Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál připravený lektorem Ing. Ivanou Langerovou.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Informace pro zájemce o video:

  • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

  • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

  • Přihlášku Vám potvrdíme.

  • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

  • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah video kurzu:

  •  Změny v ČR v DPH od ledna 2021.


Od 1.1.2021 dojde k omezení zdanění nájmu nemovitostí. Dále by v roce 2021 mělo dojít ke změnám v zásilkovém prodeji zboží, budou nastaveny nové povinnosti internetových platforem v oblasti DPH a dojde ke zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty ze třetích zemí.
Dozvíte se také, co v oblasti DPH přinese novela Daňového řádu, jejíž účinnost je od ledna 2021.  

  • V květnu a červenci 2020 došlo k přesunu některých služeb a pitné vody do zdanění sazbou 10 %.  

 

  • Od 1. 9. 2020 byla do zákona implementovaná směrnice, kterou se zavádí tzv.  quick  fixes, tedy prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy.   V   zákoně   o  DPH  jsou  nově určena pravidla pro přiřazení dopravy mezi  jednotlivé články dodavatelsko-odběratelského řetězce. Speciální  úprava  byla doplněna do § 18, pokud jde o tzv. konsignační sklad.  Nově  definovány  jsou podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu.

 

  • Zmíněny budou i vybrané změny účinné od dubna 2019, které činí v praxi problémy (např. časové souvislosti oprav základu daně a DPH, opravy daně u nedobytných pohledávek, úprava odpočtu u významných oprav nemovitosti).

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál. Doporučujeme zákon o DPH.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.