Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V031/21 Aktualizace mzdového účetnictví pro rok 2021 - výklad, řešené příklady (ZÁZNAM Z WEBINÁŘE ZE DNE 7. 1. 2021)

VIDEO KURZ V031/21
Aktualizace mzdového účetnictví pro rok 2021 - výklad, řešené příklady.  

Datum záznamu:       Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.
7. 1. 2021 (čt) 

Čas:
cca 5 hodin

Lektor:
Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál připravený lektorem Ing. Tomášem Smutným.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obsah video kurzu: 

 • Revoluční změna v počítání dovolené od ledna 2021

  • Čerpání, nároky i krácení dovolených s novými principy platnými od ledna 2021v grafických znázorněních, animacích a příkladech
  • Dovolená a svátek, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, zkrácené úvazky
  • Přechodná ustanovení a jejich dopad
 • OČR v roce 2020 a vazba na dovolenou
 • Změny v doručování písemností 
  • Změny v doručování písemností zaměstnavatelem i zaměstnancem
 • Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list)
  • Změny v procesu vydávání ve vazbě na obsah u dohod o provedení práce
 • Průměrný výdělek
  • Průměrný výdělek ve vazbě na minimální / zaručenou mzdu
 • Minimální a zaručená mzda
  • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
  • Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění a další konstanty
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Nové redukční hranice pro rok 2021
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2021, další parametrické údaje
  • Rozlišení tzv. zaměstnání malého rozsahu od ostatních typů zaměstnání
 • Změny ve zdravotním pojištění  
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v roce 2020 a od 1. 1. 2021
  • Vliv průměrné mzdy v národním hospodářství
 • Změny v oblasti daní z příjmů
  • Rozhodný příjem u srážkové daně, solidární daň
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy 
  • Změny ve srážkách ze mzdy   
  • Nezabavitelná částka v roce 2021   
  • Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky - § 312 OSŘ a přeplatek z ročního zúčtování daně
 • Další změny k datu konání semináře
  • Superhrubá mzda
  • Kurzarbeit
  • Stravenkový paušál

 

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.