Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V041/22 Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2022. (ZÁZNAM Z WEBINÁŘE ZE DNE 20. 1. 2022)

 

VIDEO KURZ V041/22
Důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2022

Datum záznamu:                                           

20. 01. 2022 (čt)

Čas:

cca 5 hodin

Lektoři:

Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno
Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku
Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál připravený lektory.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  


Obsah video kurzu: 

 

 • Důchodové pojištění 2022 - cca 2 hodiny - Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno:
  • Aktuality k datu konání semináře, změna ve valorizaci důchodů.
  • Povinnosti zaměstnavatelů – evidenční povinnost, ohlašovací povinnost, podklady pro sepisování žádostí o důchod, evidenční listy důchodového pojištění.
  • Zákon o důchodovém pojištění: druhy důchodů a podmínky nároku na důchod, výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení.
  • Výpočet důchodu v roce 2022.

 • Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2022 - cca 2 hodiny – Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku: 
  • Změna průměrné mzdy v národním hospodářství a její dopad.
  • Dávky nemocenského pojištění aktuálně – účast na pojištění, podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek, redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění, stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění atd.
  • Pojistné na sociální zabezpečení aktuálně – vyměřovací základy, splatnost pojistného, postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, výše maximálního vyměřovacího základu a další problémy.
  • Návrat k E-neschopence a další vývoj, výkazy jen v elektronické podobě.
  • Krizové ošetřovné.
  • Karanténa, izolace, DPN a jejich rozdíly pohledem Zákoníku práce a Zákona o nemocenském pojištění.
  • Mimořádný příspěvek v karanténě.
  • Novela zákona o nemocenském pojistném (dlouhodobé ošetřovné, OČR, otcovská).

 • Zdravotní pojištění 2022 - cca 1 hodina - Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno:  
  • Změny a novinky platné pro rok 2022 (změna konstant, Správní novela, rozsah).
  • Osobní rozsah zdravotního pojištění.
  • Zaměstnanci a zaměstnavatelé.
  • Pojistné zaměstnavatelů a zaměstnanců.

 • Výklad bude doprovázen uvedením příkladů z praxe.

  

Pozn.:

Video kurz  je zaměřen na problematiku zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiály zpracované lektory. + video nahrávka. Doporučujeme zákony podle programu.

Cena pro předplatitele: 1 předplatitelská vstupenka.