Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V071/22 Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 – praktický příklad na vyplnění DP, změny plynoucí ze znění zákona. Novinky pro rok 2022. (ZÁZNAM Z WEBINÁŘE ZE DNE 10. 2. 2022)

VIDEO KURZ V071/22
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 – praktický příklad na vyplnění DP, změny plynoucí ze znění zákona. Novinky pro rok 2022 

Datum záznamu:

10. 2. 2022 (čt)         

Čas:

cca 5 hodin

Lektor:

Ing. Jindřich Klaška, Odvolací finanční ředitelství Brno, ředitel odboru DPFO

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál připravený lektorem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah video kurzu:

 1. Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, změny ve formuláři ve vztahu k příjmům ze zahraničí a výpočtu daně - § 16ab ZDP. Samostatný základ daně.
 2. Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (paušální daň a paušální režim, přechod z paušální daně na uplatnění výdajů %, evidence v paušálním režimu, informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nem. věcí, peněžitý příspěvek na stravování, informace ke krátkodobému nájmu v návaznosti na rozsudky soudů, příjmy spolupracující osoby, výhry v loteriích, nabytí nemovité věci  děděním - § 10/5 ZDP, výdaje při provozu motorových vozidel, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).
 3. Praktický příklad na vyplnění daňového přiznání.
 4. Další věcné změny v daních z příjmů (bezúplatná plnění ve vztahu k tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku, uplatnění úroků z úvěrů nově, mimořádné odpisy, změna výše hodnoty hmotného majetku a technického zhodnocení, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek NSS 9 Afs 81/2020 aj.).
 5. Zajímavosti z judikatury a praxe (odečet úroků u rekreačních objektů – rozsudky NSS, společně hospodařící domácnost – rozsudek NSS 8 Afs 155/2019 z roku 2021, prokazování výdajů výslechem svědků, aj.).
 6. Novinky pro rok 2022.

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiály zpracované lektorem + video nahrávka. Doporučujeme zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele: 1 předplatitelská vstupenka.