Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V131/21 Přiznání k dani z příjmů neziskových organizací za rok 2020, upozornění na změny v roce 2021. (záznam z webináře W13/21 ze dne 18. 2. 2021)

VIDEO KURZ V131/21
Přiznání k dani z příjmů neziskových organizací za rok 2020, upozornění na změny v roce 2021.


Datum záznamu:                      Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde a zde.
18. 2. 2021 (čt)

Čas:
cca 5 hodin

Lektor:
Ing. Dagmar Beránková, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalec 

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Video kurzu je určen:

 • Pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání - účtující podle vyhlášky  504/2002 Sb. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.
 • Lektorka též poukáže na základní rozdíly u státních neziskových organizací, zejména příspěvkových organizací.

Obsah:

Rekapitulace potřebných předpisů pro nestátní neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky)

 • Příprava na účetní závěrku (vazba na zákon o účetnictví, zřizovatele, statutární orgán)
 • Inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů
 • Analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha)
 • Závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.)
 • Účtování dotací
 • Dary, darovací smlouvy, způsob účtování, vliv na daň z příjmu
 • Dědictví
 • Účetní závěrka – změny v účetních výkazech

 

Sestavení přiznání k dani z příjmu

 • Formulář daňového přiznání
 • Veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů
 • Příjmy, výdaje, náklady, výnosy
 • Rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně
 • Příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně)
 • Dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně

 

Novela zákona o dani z příjmů

 • Stravenkový paušál
 • Změna vstupní ceny u DHM z 40 na 80 Kč
 • Změna v daňovém odpisování
 • Zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o dani z příjmu
 • Lhůty pro podání přiznání (změny pro rok 2021)


Základní rozdíly u státních neziskových organizací, zejména příspěvkových organizací.

 

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákon o DzP a účetní předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.