Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V141/21 Mzdová účtárna aktuálně v roce 2021. (záznam z webináře W14/21 ze dne 4. 3. 2021)

VIDEO KURZ V141/21
Mzdová účtárna aktuálně v roce 2021.  WEBINÁŘ ZRUŠEN


Datum záznamu:                      Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde a zde.
4. 3. 2021 (čt)

Čas:
cca 5 hodin

Lektor:
Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví 

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

Video kurz je určen pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021.

 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Změna výše limitu úhrnné částky úroků ze 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (zákon č. 386/2020 Sb.)
  • Odstranění brutace
  • Daňová pásma, sazby daně
  • Výpočet čisté mzdy
  • Sleva na poplatníka, ostatní daňové slevy
  • Stravovací paušál
  • Paušální daň u OSVČ
 • Změny v pracovněprávní oblasti - zákon č. 285/2020 Sb. - od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 se zaměřením na dovolenou v hodinách
 • Zápočtový list a změny v ZL 
 • Doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Změny účinné od 1. 1. 2021 - sdílené pracovní místo a podmínky pro zavedení
 • Nová překážka z důvodu obecného zájmu - § 203a - dovolená při akci s mládeží
 • Podmínky pro refundaci vyplacené náhrady
 • Stanovení nároku na dovolenou - předpokládaný nárok
  • Skutečný nárok se musí odvozovat od harmonogramu směn
  • Vyrovnávací období a z něho odvozený harmonogram směn na příslušný kalendářní měsíc jako základ pro správný nárok na dovolenou
  • Změna úvazku a nárok na dovolenou
  • Převod zůstatku dovolené
  • Zůstatek dovolené z roku 2020 ve dnech
  • Náhrada mzdy za dovolenou
  • Překážky v práci započítávané jako doba odpracovaná pro nárok na dovolenou
  • Limitní kumulativní překážky v práci
  • Neomluvená absence a dovolená
  • Dodatková dovolená a podmínky pro její přiznání
  • Doplňková výstupní sestava o dovolené
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
  • Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění a minimální výše průměrného hodinového výdělku
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy 
  • Nezabavitelná částka v roce 2021   
  • Mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení   
  • Zákon č. 191/2020 Sb. - daňový bonus je od 24. 4. 2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky
  • Odstupné a exekuce
  • Vyživované osoby a jejich prokazování
  • Součinnost vůči exekutorům a ins. správcům
 • Další změny k datu konání semináře

 

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.