Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V151/21 DPH ve vztahu k evropské unii a třetím zemím aktuálně v roce 2021 + COVIDOVÉ daňové aktuality (DPH, DzP). (záznam z webináře W15/21 ze dne 9. 3. 2021)

VIDEO KURZ V151/21

DPH ve vztahu k evropské unii a třetím zemím aktuálně v roce 2021 + COVIDOVÉ daňové aktuality (DPH, DzP).


Datum záznamu:                      Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.
9. 3. 2021 (út)

Čas:
cca 5 hodin

Lektor:
Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident SÚDP v Brně, zkušební komisař KDP ČR 

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady 

Např.

 • Pravidla přepočtu cizí měny na českou 
 • Pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů
 • Pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí 
 • Opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně 
 • Pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu 
 • Zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. Souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod. 
 • Dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady 
 • Vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, problematika e-vývozu


Lektor rovněž upozorní na covidové aktuality v daních (DPH, DzP).

 

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákon o DPH s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.