Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V171/21 Velké změny v zákoně o obchodních korporacích včetně účetního a daňového pohledu (záznam z webináře W17/21 ze dne 27. 4. 2021)

VIDEO KURZ V171/21

Velké změny v zákoně o obchodních korporacích včetně účetního a daňového pohledu.


Datum záznamu:                      Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde. 
27. 4. 2021 (út)

Čas:
cca 4 hodin

Lektor:
Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D., daňový poradce, auditor a soudní znalecJ 

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

 • Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021
 • Evidence skutečných majitelů, implementace DAC 6
 • Novinky v účetnictví a daních u s.r.o. 
 • Rozdělování zisku a úhrada ztráty v roce 2021, zálohy na podíl na zisku 
 • Rezervní fond 
 • Režim příplatku ve společnosti s ručením omezeným 
 • Příjmy společníka 
 • Odměňování jednatele a členů dozorčí rady 
 • Rizika nevyhlášení úpadku v roce 2021 
 • Coronavirové benefity pro s.r.o. – zohlednění v účetnictví, daních 
 • Zajímavé aktuální závěry z koordinačních výborů, interpretace NÚR a judikáty  Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál. Doporučujeme příslušné zákony.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.