Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V211/21 DPH + daň z příjmů v provázanosti na související předpisy. (ZÁZNAM Z WEBINÁŘE ZE DNE 8. 6. 2021)

VIDEO KURZ V211/21 - záznam z webináře
DPH + daň z příjmů v provázanosti na související předpisy  


Datum záznamu:                           
8. 6. 2021 (út)

Čas:
cca 5 hodin

Lektor:
Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař KDP ČR

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál připravený lektorem Ing. Jiřím Klímou.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah video kurzu:

Zákon o dani z přidané hodnoty v mnoha ohledech velmi úzce souvisí jednak se zákonem o daních z příjmů a především pak s účetnictvím. Někdy jsou tyto předpisy v souladu, občas se doplňují, a bohužel si také často protiřečí. Předmětem tohoto video kurzu je proto rozbor DPH v těch oblastech, které mají přímou návaznost na další daňové a účetní předpisy.

Např.

 • Stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění vs. datum účetního případu
 • Hlavní a vedlejší plnění
 • Problematika kurzových přepočtů
 • Přefakturace, přeúčtování
 • Daňové vs. účetní doklady
 • Nájem 2021, osvobozené plnění, krácení koeficientem
 • Bytová výstavba a související otázky
 • Podmínky nároku na odpočet

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákon o DPH a o daních z příjmů.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.