Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V241/21 Daňové přiznání k DzP PO, účetní závěrka, změny. (ZÁZNAM Z WEBINÁŘE ZE DNE 30. 11. 2021)

VIDEO KURZ V241/21 - záznam z webináře
Daňové přiznání k DzP PO, účetní závěrka, změny.  


Datum záznamu:                           
30. 11. 2021 (út)

Čas:
cca 5 hodin

Lektor:
Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař KDP ČR

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál připravený lektorem Ing. Jiřím Klímou.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah video kurzu:

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2021 pro daňové přiznání a současně průřez podstatnými kroky účetní závěrky, které mají dopad na daňové přiznání. Tento seminář představuje současně i upozornění na změny a výkladové problémy z pohledu zdanění právnických osob. Do programu semináře je rovněž zařazena informace o digitalizaci účetnictví. 

Z obsahu: 

 • Hmotný majetek – změny 2021, důsledky zvýšení hranice majetku.
 • Technické zhodnocení, nová úprava.
 • Nehmotný majetek - nový režim roku 2021.
 • Daňové a nedaňové náklady, hlavní problematické okruhy.
 • Snižující položky základu daně, dary.
 • Nová úprava daňové ztráty a její dopady.
 • Informace o digitalizaci účetnictví.

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákon o Dzp a účetní předpisy.

Cena pro předplatitele: 1 předplatitelská vstupenka.