Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ V251/21 Účetnictví, závěrka a daně neziskových organizací v roce 2021 a novinky pro rok 2022 (ZÁZNAM Z WEBINÁŘE ZE DNE 8. 12. 2021).

VIDEO KURZ V251/21 - záznam z webináře
Účetnictví, závěrka a daně neziskových organizací v roce 2021 a novinky pro rok 2022.  


Datum záznamu:                           
8. 12. 2021 (stř)

Čas:
cca 5 hodin

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku).
V ceně materiál připravený lektorkou Ing. Miroslavou Nebuželskou.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah video kurzu:

Chcete se dozvědět nebo si zopakovat jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2021? Na co si dát pozor při sestavování účetní závěrky za rok 2021? Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2021? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní? Jaké další povinnosti ve vazbě na účetnictví a daně má nezisková organizace (např. zveřejňovací). Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví a daních pro rok 2022? Více - viz program níže.


Pro koho je video záznam určen

Kurz je určen finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva,  a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Základní účetní a kompletní daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.


Program video kurzu:

 • Shrnutí základní právní legislativy a změn s dopadem na ekonomiku a finanční řízení neziskových organizací.
 • Změny a praktická aplikace některých obecně – ekonomických předpisů u neziskových organizací – rejstříky, veřejná prospěšnost, podnikání.
 • Účetnictví nestátních neziskových organizací v roce 2021.
 • Významné účetní povinnosti neziskových organizací u nestátních i rozpočtových a příspěvkových organizací dle zákona o účetnictví.
 • Vybrané účetní metody nestátních neziskových organizací – dlouhodobý majetek, účtování bezúplatných příjmů, dary, dotace, veřejná sbírka, dědictví,…., přeceňování na reálnou hodnotu, opravy účtování minulých let.
 • Účetní závěrka za rok 2021 – výkazy, příloha v účetní závěrce.
 • Hlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty.
 • Daň z příjmů právnických osob za rok 2021.
 • Veřejně prospěšný poplatník.
 • Daňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníky.
 • Předmět daně – co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek.
 • Osvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit.
 • Snížení základu daně a podmínka využití získané daňové úspory.
 • Zdanění přijatých darů.
 • Ostatní daně – silniční, DPH, daň z nemovitostí,... - vybrané poznámky.
 • Novinky v účetních a daňových předpisech relevantní pro neziskové organizace platné pro 2021/2022.

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál + video nahrávka. Doporučujeme zákon o DzP, účetní předpisy a občanský zákoník.

Cena pro předplatitele: 1 předplatitelská vstupenka.