Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ (ZÁZNAM Z WEBINÁŘE ZE DNE 26. 11. 2020) - Účetní závěrka a uzávěrka, dopad na přiznání k dani z příjmů PO za rok 2020


VIDEO KURZ V391/20
Účetní závěrka a uzávěrka, dopad na přiznání k dani z příjmů PO za rok 2020 


Datum natočení videa:                    Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.
26. 11. 2020 (čt) 

Čas:
5 hodin

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR 

Cena videa:

Kč 990,- vč. DPH (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál připravený lektorem Ing. Jiřím Klímou.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Informace pro zájemce o video:

 • Budete potřebovat PC nebo notebook s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka. Video můžete opakovaně přehrávat (celé nebo po úsecích).

 • Zájemci si mohou video objednat telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah video kurzu: 

Předmětem tohoto video kurzu je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2020 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2020. Zákon o daních z příjmů prochází různými úpravami, řada z nich se promítá i do daňového přiznání.

 

Cílem video kurzu je vedle standardních operací v přiznání PO upozornit na změny pro rok 2021.

 

Celý výklad bude úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.

 

Např.

 • Bezúplatné příjmy

 • Změny v daňových nákladech

 • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim

 • Změny v osvobození u právnických osob

 • Odměny statutárních orgánů, souběh funkcí

 • Hmotný majetek – stavby, nové pojmy, nová úprava

 • Odčitatelné položky od základu daně


 

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál zpracovaný lektorem Ing. Jiřím Klímou. Doporučujeme zákon o DzP a účetní předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.