Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

VIDEO KURZ (ZÁZNAM Z WEBINÁŘE ZE DNE 28. 5. 2020) - Mzdové účetnictví 2020, problémové oblasti v řešených příkladech + aktuality související s koronavirem

Kód semináře:

V24/20

Datum:                                Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

28. 4. 2020 (čt) -  den nahrání záznamu        

Čas:

4 hodiny

Lektor:

Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku 

Informace pro zájemce o video:  

Závaznou objednávku (přihlášku) Vám potvrdíme. Po úhradě vložného Vám pošleme materiál a fakturu - daňový doklad. Rovněř obdržíte přístupový kód. Dotazy po datu nahrání videa (záznamu z webináře) nejsou v ceně. Výhody: možnost opakování záznamu podle vlastních potřeb.

Obsah:

 
Lektor při výkladu upozorní na aktuální novinky, které souvisejí se situací ovlivněnou koronavirem.

 • Práce přesčas
  • Kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas
  • Práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas
  • Vliv na výpočet průměrného výdělku
  • Náhradní volno za práci přesčas
  • Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a konstrukce takové mzdy, její výhody a nevýhody
 • Svátek
  • Zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • Zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • Náhradní volno za svátek
  • Práce přesčas v den svátku
  • Práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli
 • Dovolená a její určení
  • Krácení dovolené, převody zůstatků dovolené, přeplatky na dovolené a srážky bez souhlasu zaměstnance
  • Přeplatek na dovolené a jeho řešení
  • Odvod zdravotního pojištění
 • Dočasná PN téměř po celý měsíc a odvod pojistného
 • Minimální vyměřovací základ – student dosáhne v měsíci 26 let věku
 • Souběh zaměstnání a OSVČ (hlavní a vedlejší)
 • Chybné zdanění příjmu zaměstnance vinou zaměstnavatele a vinou poplatníka
  • Právo mzdové účetní provádět opravy bez souhlasu
  • Lhůty pro opravy zálohy daně a daně
  • Evidence oprav daně a zálohy daně
 • Mzda omylem vyplacená a její oprava – dohoda o srážce ze mzdy
 • Nesprávně sražené pojistné na ZP a SZ a provedení opravy
 • Minusová mzda x minusový zdanitelný příjem
 • Doplatky mezd po ukončení zaměstnání – neplatnost „Prohlášení poplatníka“
 • Další složitosti ve mzdové účtárně
  • Nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání a jeho posuzování (odměna zúčtovaná za více měsíců)
  • Správný postup při výpočtu průměrného výdělku a jeho použití
  • Postup při výpočtu srážek ze mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti a PPM


Problémové oblasti mzdového účetnictví budou vysvětleny na řešených příkladech.

Cena: Kč 890,- vč. DPH

V ceně rozmnožené materiály.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: je možno čerpat 1 předplatitelskou vstupenku.