Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2018

Kód semináře:

S38/18

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

17. 10. 2018 (stř)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Dagmar Beránková, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalec 

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Seminář je určen účetním, ekonomům, vedoucím nákupu a zásobování, vedoucím skladů.
Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout.

Přednáška bude orientovaná na provozní problémy skladů, systém práce skladníků a skladových účetních a praktické příklady postupů při evidenci zásob vlastní výroby, které jsou zřejmě nejobtížnější částí účtování ve třídě 1. 
 

 1. Zásoby
  • Druhy zásob (podle způsobu pořízení – nákupem, vlastní výrobou)
  • Vymezení pojmů zásob (materiál, zboží, mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, zásoby vlastní výroby)
 2. Skladová evidence
  • Vedení (evidence) zásob na skladě způsobem průběžným (A) a způsobem periodickým (B)
  • Ocenění úbytků zásob ze skladu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací, vlastní náklady)
  • Opravné položky k zásobám
  • Ocenění úbytků ze skladu (skutečné ocenění při pořízení, FIFO, vážený aritmetický průměr, pevná skladová cena s oceňovací odchylkou)
  • Postup při vyskladnění zásob
  • Zásoby vlastní výroby (upozornění na změnu zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví)
 3. Vazby na fakturaci
  • Fakturace a pohledávko – závazkové vztahy
  • Doby splatnosti
  • Smluvní sankce
  • Vliv občanského zákoníku
  • Zásoby na cestě (materiál a zboží)
  • Nevyfakturované dodávky
  • Zásoby předané ke zpracování
  • Zásoby přijaté ke zpracování
  • Účtování materiálu přímo do spotřeby
  • Drobný hmotný majetek
  • Aktivace zásob
  • Bonus a skonto
 4. Drobný majetek s dobou použitelnosti do jednoho roku nebo v ocenění nižším, než je stanoveno ve směrnici pro zařazení majetku do dlouhodobého majetku.
 5. Směrnice a ostatní záležitosti
  • Směrnice z hlediska ocenění, přecenění výrobků na skladě, změny účetního programu
  • Audit zásob
  • Inventarizace zásob, chyby z hlediska účetní závěrky
  • Odpovědnost (dříve hmotná) dle zákoníku práce
  • Konsignační sklad, vratné obaly, reklamní akce, vedení skladu při traťových dodávkách, zálohy
   na zásoby a jejich vykazování v rozvaze, normy úbytků a ztratné, prodej nadnormativních zásob, přeskladnění, dar, odpad atd.
 6. Dotazy, diskuse


 

Informace o lektorovi:

 

Ing. Dagmar Beránková - předsedkyně výboru Svazu účetních Severní Morava, z.s.. Působí jako auditorka, daňová poradkyně a soudní znalkyně v oblasti účetnictví. Má podnikovou praxi v různých ekonomických funkcích, je zkušenou a dlouholetou lektorkou, přednáší pro odbornou veřejnost.

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál zpracovaný lektorkou. Doporučujeme zákony a účetní předpisy dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.