Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Změny v důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění OSVČ, sestavení přehledů za rok 2015

Kód semináře:

S22/16

Datum:                                       Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde .

16. 3. 2016 (stř)

Čas:

15:30-19:45 h

Lektor:

Jiřina Fráňová, vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno,
Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

Místo:

Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební) - ODPOLEDNE !

Obsah: 

 1. Změny ve zdravotním pojištění OSVČ 2016, sestavení přehledu za rok 2015 - 15:30 až 16:30 h - Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno:
  • Legislativní úprava, literatura - zákony, výklady, dostupné zdroje informací, komunikace se zdravotní pojišťovnou
  • Osobní rozsah zdravotního pojištění - vznik a zánik pojištění, plátci pojistného, dlouhodobý pobyt v zahraničí, příslušnost k předpisům, mezinárodní smlouvy, koordinace nařízení EU
  • OSVČ - pojem OSVČ, určení OSVČ, spolupracující osoby, plnění povinností
  • Pojistné OSVČ - příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima, rozhodné období, určení příjmu, výjimky z dodržení minimálního vyměřovacího základu, poměrné snižování minimálního vyměřovacího základu, určení výše zálohy a pojistné, návaznosti přehledu na daňové přiznání
  • Souběh více plátců pojistného - stanovení vyměřovacího základu, odvody pojistného, praktické příklady
  • Zákonné termíny k plnění povinností - termíny pro podání přehledu, návaznosti přehledu na daňové přiznání
  • Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav, tj. na změny platné od 1. 1. 2016
  • Dotazy, diskuse
 2. Změny v důchodovém a sociálním pojištění OSVČ 2016, sestavení přehledu za rok 2015 - 16:45 až 19:45 h - Jiřina Fráňová, MSSZ Brno:
  • Seminář bude zaměřen na změny v důchodovém a nemocenském pojištění od roku 2016, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ a praktické problémy 2015/2016
  • V rámci semináře budou účastníci upozorněni na problémové řádky přehledu za rok 2015 a chyby při sestavení přehledu u OSVČ hlavních a vedlejších
  • Dotazy, diskuse

Cena: Kč 1.100,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál včetně formuláře přehledu SP a ZP pro rok 2015. Doporučujeme příslušné zákony podle programu s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.