Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Změny v důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění OSVČ v roce 2018, sestavení přehledů za rok 2017

Kód semináře:

S19/18

Datum:                                       Další termíny podobných seminářů najdete zde.

22. 2. 2018 (čt)

Čas:

15:30-19:45 h

Lektor:

Jiřina Fráňová, ředitelka odboru nemocenského pojištění MSSZ Brno
Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

Místo:

Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební) - ODPOLEDNE !

Obsah: 

 1. Změny ve zdravotním pojištění OSVČ 2018, sestavení přehledu za rok 2017 - 15:30 až 16:30 h - Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno. Výklad bude zaměřen na nejdůležitější změny platné od 1. 1. 2018 a na přehled o příjmech a výdajích za rok 2017.
  • Legislativní úprava, literatura - zákony, výklady, dostupné zdroje informací, komunikace se zdravotní pojišťovnou
  • Osobní rozsah zdravotního pojištění - vznik a zánik pojištění, plátci pojistného, dlouhodobý pobyt v zahraničí, příslušnost k předpisům, mezinárodní smlouvy, koordinace nařízení EU
  • OSVČ - pojem OSVČ, určení OSVČ, spolupracující osoby, plnění povinností
  • Pojistné OSVČ - příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima, rozhodné období, určení příjmu, výjimky z dodržení minimálního vyměřovacího základu, poměrné snižování minimálního vyměřovacího základu, určení výše zálohy a pojistné, návaznosti přehledu na daňové přiznání
  • Souběh více plátců pojistného - stanovení vyměřovacího základu, odvody pojistného, praktické příklady
  • Zákonné termíny k plnění povinností - termíny pro podání přehledu, návaznosti přehledu na daňové přiznání
  • Dotazy, diskuse
 2. Změny v důchodovém a sociálním pojištění OSVČ 2018, sestavení přehledu za rok 2017 - 16:45 až 19:45 h - Jiřina Fráňová, ředitelka odboru nemocenského pojištění MSSZ Brno
  • Seminář bude zaměřen na změny v důchodovém a nemocenském pojištění od roku 2018, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ a praktické problémy 2017/2018
  • V rámci semináře bude pracováno s formulářem přehledu za rok 2017, účastnici budou upozorněni na problémové řádky přehledu za rok 2017 a na chyby při sestavování přehledu u OSVČ hlavních a vedlejších
  • Dotazy, diskuse

 

Cena: Kč 1.100,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál včetně formuláře přehledu SP a ZP pro rok 2017. Doporučujeme příslušné zákony podle programu s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.