Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Změny v účetnictví, daních z příjmů a DPH v roce 2021 + covidové aktuality v daních. WEBINÁŘ - W12/21 (původně seminář S12/21)


Kód semináře:             WEBINÁŘ W12/21 (původně seminář S12/21)

Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

16. 2. 2021 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W12/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S12/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

Začátkem roku 2021 se odehrály podstatné změny především daně z příjmů, ale i daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Byla vydána řada „covidových“ norem a nařízení. Další podstatné zásahy do daňových předpisů jsou ve schvalovacím řízení. Generální finanční ředitelství také stále zveřejňuje řadu sdělení, pokynů a informací.

Cílem tohoto webináře je proto rekapitulace a rozbor klíčových novelovaných ustanovení především zákona o dani z příjmů a zákona o DPH ve vzájemných souvislostech. Lektor rovněž upozorní na covidové aktuality v daních.

 

Např. 
 

 • Změny v daňových zákonech k začátku roku 2021
 • Daňový balíček, retroaktivní změny u majetku
 • Změny v Daňovém řádu
 • Připravované změny
 • Dodání zboží do EU, nová pravidla
 • Kompenzační bonus, Antivirus plus
 • Sazby DPH
 • Bonusy a odpuštění plateb a penále
 • Ostatní aktuality včetně posledních covidových aktualit v daních


Pozn.:

Při výkladu je využíván podkladový materiál, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme daňové zákony a účetní předpisy s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.