Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Změny ve mzdové a personální oblasti v souvislosti s novelou zákoníku práce a další podstatné změny ve mzdové oblasti 2017/2018

Kód semináře:

S34/17

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde.

3. 10. 2017 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně. 

  1. Nová pravidla při zaměstnávání cizinců 
   • Implementace evropského práva – změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
   • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance (manažer, specialista, stážista) - až na 3 roky, u stážisty až na 1 rok
   • Karta bude umožňovat krátkodobě cestovat a vykonávat práci v i dalších členských státech EU (vysílání na pracovní cestu v rámci EU až na 90 dnů v rámci referenčního období 180 dnů)
   • Zaměstnávání cizinců na sezónní práce - až na 6 měsíců
   • Povolení k zaměstnání na sezónní práce (místo nebude podléhat tzv. testu trhu práce), poté žádost o krátkodobé vízum do 90 dnů, dlouhodobé vízum až na 180 kal. dnů
  2. Změny ve vysílání pracovníků v rámci EU
   • Zákon č. 93/2017 Sb., účinnost od 1. 4. 2017
   • Implementace směrnice EP a Rady 2014/67
   • Nadnárodní poskytování služeb v rámci EU: - přijímací zaměstnavatel a jeho odpovědnost, - vysílající zaměstnavatel a jeho odpovědnost
  3. Změny v nemocenském pojištění od 1. 2. 2018
   • Zákon č. 148/2017 Sb.
   • Otcovská poporodní péče a její podmínky
   • Podpůrčí doba dávky a výše dávky
   • Nemocenská u dobrovolných hasičů a členů ostatních složek integrovaného záchranného systému
  4. Návrh změn v zákoníku práce dotýkajících se personalistů a mzdových účetních
   • Stanovení nároku na dovolenou - zásadní změny ve výpočtu nároku na dovolenou (nárok bude stanoven počtem hodin), druhy dovolené - dovolená za kalendářní rok, poměrná část roční výměry dovolené, dodatková dovolená, převedení dovolené do dalšího roku, krácení dovolené, čerpání dovolené
   • Průměrný výdělek a jeho zjišťování. Zásadní změny ve výpočtu průměrného měsíčního výdělku pro pracovněprávní účely, souvislost s nejnižší úrovní zaručené mzdy, výpočet průměrného výdělku u DPP a DPČ
   • Svátek připadající na obvyklý pracovní den a měsíční mzda
   • Práce přesčas a náhradní volno
   • Zápočtový list, jeho náležitosti a předávání ZL (zápočtový list u DPP jen v případě, kdy zaměstnání zakládalo účast na důchodovém pojištění nebo v případě, má-li zaměstnanec exekuce)
   • Zaměstnanci pracující doma (§ 317 ZP). Povinná úhrada nákladů spojených s prací doma, paušalizace náhrad
   • Elektronické zasílání dokladů o pracovněprávních náležitostech
   • Podstatné změny u dohod o pracích mimo pracovní poměr: přestávka na oddech, příplatkové mzdy, určení výkonu práce v rámci DPP a DPČ, rozsah výkonu práce v rámci DPP (stále do 300 hodin v rámci kal. roku), rozsah výkonu práce v rámci DPČ - vyrovnávací období jen 26 týdnů (trvale platná povinnost - § 12 zákona 251/2005 Sb., o inspekci práce)
   • Zaručená mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy u všech pracovněprávních vztahů
   • Vrcholový řídící zaměstnanec - nové možnosti zaměstnavatele, podmínky pro určení, kdo bude vrcholovým řídícím zaměstnancem, pracovní doba a její rozvrhování, příplatkové mzdy, náhrady mzdy u takového zaměstnance
  5. Další změny ve mzdové a personální oblasti v souvislosti  se schválenými právními předpisy
   • Zákon č. 460/2016 Sb. - účinnost od 28. 2. 2017
   • Změny v zákoně o zaměstnanosti (nekolidující příjem, agenturní zaměstnávání)
   • Změny v zákoně o státní sociální podpoře - rodičovský příspěvek, příprava na budoucí povolání
  6. Dotazy a diskuse

   

  Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

  V ceně občerstvení a materiál zpracovaný lektorkou a tiskopisy z praxe. Doporučujeme zákoník práce, případně další zákony dle programu.

  Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.