Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 a ochrana osobních údajů dle GDPR pro mzdové účetní a personalisty

Kód semináře:

S22/18

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde.

6. 3. 2018 (út)       SEMINÁŘ OBSAZEN! DALŠÍ SEMINÁŘ GDPR - VIZ S25/18 - DNE 20.3.2018,
                             Téma: GDPR a jeho aktuální dopady v procesu adaptace v ČR
více zde
                                        (včetně praktických příkladů k pracovněprávní problematice).

Čas:

9:00-14:00 h          

Lektor:

Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:    

Seminář je určen pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ
:

1.   Vnitřní předpis týkající se problematiky ochrany osobních  údajů v oblasti mzdové a personální agendy

2.   Vzorové formuláře:  

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR (pro zaměstnance)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR (pro osoby ucházející se o zaměstnání
 • Záznam o instruktáži o ochraně osobních údajů
 • Některé záznamy o zpracování osobních údajů (kamerový systém, v oblasti nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, atd.)
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů — povinnosti a práva, kdo musí mít pověřence, atd.

 

  
AKTUALIZOVANÝ OBSAH SEMINÁŘE:   


 1. Změny v zákoně č. 155/1995 Sb.
  • Změna provedena zákonem č. 203/2017 Sb. - důchodový věk 65 let (účinnost od 1. 1. 2018)
 2. Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2018
  • Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
 3. Schválené změny v ZDP od 1. 7. 2017 a od 1. 1. 2018 (zákon č. 170/2017 Sb.) - uplatnění srážkové daně i u příjmů do výše Kč 2.500 - doplněno praktickými příklady, které mohou nastat
 4. Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. - zákon č. 148/2017 Sb. - účinnost 1. 2. 2018
  • Otcovská poporodní péče - podmínky pro nárok na dávku
  • Nové redukční hranice pro rok 2018
  • Nové sazby nemocenského od 1. 1. 2018
  • Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2018
  • Další parametrické změny
  • Dlouhodobé ošetřovné - od 1. 6. 2018
  • Změny v rozhodných obdobích - §§ 18 a 19 zákona č. 187/2006 Sb. - od 1. 2. 2018
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 5. Změny ve zdravotním pojištění
  • Zvýšení plateb za pojištěnce státu - odpočet u poživatelů ID v rámci "chráněných dílen"
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
  • Připravované změny ve zdravotním pojištění
 6. Minimální mzda a její dopad do jednotlivých oblastí   
  • Nejnižší úroveň zaručené mzdy
  • Nekolidující příjme uchazeče o zaměstnání
  • Daňový bonus
  • Minimální vyměřovací základ pro ZP
  • Průměrný hodinový výdělek
 7. Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Nezabavitelná částka v roce 2018
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Dohody o srážkách ze mzdy - zákon č. 460/2019 Sb.
 8. Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti
  • Zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, zaměstnávání cizinců sezónními pracemi
  • Ohlašovací povinnosti při zaměstnávání cizinců
 9. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4 % podílu ZPS
  • Započítávání osob zdravotně znevýhodněných, povinná evidence o náhradním plnění
  • Omezení náhradního plnění u "chráněných dílen" - od 1. 1. 2018
 10. Změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek
  • Vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada
  • Upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči - novela zákona č. 373/2011 Sb. - od 1. 11. 2017
 11. Změny v zákoně o zaměstnanosti
  • Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání
  • Agentury práce
 12. Ochrana osobních údajů ve mzdové účtárně a personální oblasti dle GDPR
  • Osobní údaj, citlivý údaj, biometrický údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec
  • Zpracování osobních údajů, uchování osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů - kdy je nutný, kdy nikoliv
  • Povinnosti při zpracování osobních údajů
  • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
  • Práva subjektu údajů
  • Likvidace osobních údajů
  • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Přestupky, správní delikty
  • Kamerový systém
  • Osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu
  • Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání 
 13. Dotazy a diskuse

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.